Qui som

Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l’Associació Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors, SODEPAU (Solidaritat, Desenvolupament i Pau) i Edualter (Educació Alternativa).
El projecte compta amb el suport de la

Diputació de Barcelona i de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. 

Imatge

SODEPAU

ONG SODEPAU és una associació de solidaritat amb una trajectòria de més de vint anys, que teixeix complicitats i construeix ponts entre les dues riberes del Mediterrani, amb una clara vocació de transformació social. Una de les principals línies de treball és la difusió de cinemes del món àrab arreu de Catalunya, alhora que organitza cada any la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani.

Imatge

Associació Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors

L’Associació Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors és una entitat que es va constituir l'any 1997 a Barcelona. Posa en contacte les oportunitats del món comunicatiu i audiovisual, i hi incorpora els reptes socioeducatius derivats del binomi educació i comunicació, així com també les necessitats del territori i la comunitat. Desplega dinàmiques i estratègies educomunicatives, per abordar qüestions com les desigualtats socioculturals, treballar per la justícia global i afavorir la transformació de forma participativa.

Imatge

Edualter

Edualter (Educació Alternativa) és una associació, nascuda l’any 1999 a Barcelona amb l’objectiu de contribuir en l’educació per al desenvolupament, per la pau, pels drets humans, per la interculturalitat, per l’equitat de gèneres i per la sostenibilitat mediambiental, i també en l’educació en valors i l’educació per a la ciutadania, tant en l’àmbit formal com en el no formal. Al mateix temps, facilita l’accés als recursos i materials didàctics existents i contribueix la dinamització de xarxes i grups de treball, per a la construcció col·laborativa de propostes vinculades a aquestes temàtiques.