Dinamitzacions i formacions

Activitats educatives presencials 

Imatge

Paral·lelament als recursos en línia disponibles al web, d’accés lliure mitjançant registre, posem a disposició dels espais socioeducatius sessions de cinefòrum dinamitzades de manera presencial.

Aquestes sessions tenen prioritat i gratuïtat en els espais socioeducatius dels municipis col·laboradors del projecte, que han donat suport al mateix a través d’institucions públiques i/o d’entitats associatives: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Granollers, Mataró, Pineda de Mar, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat i Sitges.

L'activitat es pot adreçar al nivell educatiu i l’edat que cada centre o espai consideri més adient. En funció de la idoneïtat, les preferències i la prioritat de qüestions a treballar, es configurarà una programació o una altra. La dinamització del cinefòrum es pot realitzar en el mateix equipament educatiu o en altres espais del barri.

Actualment s’ofereixen gratuïtament cinc cinefòrums dinamitzats a cada municipi prioritari, que es reserven per ordre de sol·licitud i es poden programar durant el curs escolar 2021-2022 i fins al març de 2023. Cada centre educatiu participant pot obtenir-ne un com a molt.

En total, el projecte oferirà en el període 2021-2023 una trentena més de sessions dinamitzades que en el període 2019-2021, en el qual es van realitzar 12 sessions a la ciutat de Barcelona. 

Així mateix, també oferim recursos i activitats complementàries de formació i dinamització del professorat, per desplegar iniciatives pilot que incorporin el tema del refugi en les programacions educatives i/o a través de projectes específics.

Guia pedagògica

La guia pedagògica és un document de referència que orienta el professorat en l'ús i el tractament dels curtmetratges a l'aula. Conté els marcs normatius, conceptuals i curriculars que engloben el projecte Barcelona, refugi en curt, així com algunes orientacions pedagògiques de caràcter general. Per a una informació detallada de cada curtmetratge, podeu consultar i descarregar les fitxes didàctiques.

Descarregar guia pedagògica

La guia d'orientacions pedagògiques Competències per Transformar el Món és una eina de suport al professorat per facilitar la incorporació d'accions educatives amb enfocament de Justícia Global en les programacions curriculars, així com per difondre pràctiques escolars transformadores.

Imatge
Enllaç a guia d'orientacions pedagògiques
Per a més informació, contacta amb nosaltres.