Dinamitzacions i formacions

Activitats educatives presencials 

Imatge

Paral·lelament als recursos en línia que ofereix el web, posem a disposició dels centres educatius de la ciutat de Barcelona, sessions de cinefòrum dinamitzades de manera presencial.

L'activitat es pot adreçar a l’alumnat del nivell educatiu que cada centre consideri més adient. En funció de l’edat i la prioritat de qüestions que es volen treballar, es configurarà una programació o una altra. La dinamització del cinefòrum es pot realitzar en el mateix centre educatiu o en altres espais del barri.

Durant el primer any del projecte, s'ofereixen de manera gratuïta un total de dotze cinefòrums dinamitzats que es reserven per ordre de demanda. Cada centre educatiu participant pot obtenir-ne un com a molt.

Així mateix, també oferim recursos i activitats complementàries de formació i dinamització del professorat, per desplegar iniciatives pilot que incorporin el tema del refugi en les programacions educatives i/o a través de projectes específics.

Guia pedagògica

La guia pedagògica és un document de referència que orienta el professorat en l'ús i el tractament dels curtmetratges a l'aula. Conté els marcs normatius, conceptuals i curriculars que engloben el projecte Barcelona, refugi en curt, així com algunes orientacions pedagògiques de caràcter general. Per a una informació detallada de cada curtmetratge, podeu consultar i descarregar les fitxes didàctiques.

Descarregar guia pedagògica

La guia d'orientacions pedagògiques Competències per Transformar el Món és una eina de suport al professorat per facilitar la incorporació d'accions educatives amb enfocament de Justícia Global en les programacions curriculars, així com per difondre pràctiques escolars transformadores.

Imatge
Enllaç a guia d'orientacions pedagògiques
Per a més informació, contacta amb nosaltres.