Accedeix a Barcelona, refugi en curt

Imatge

Per tenir accés complet al catàleg de curtmetratges, les fitxes didàctiques complementàries i la guia pedagògica del projecte, cal registrar-se mitjançant aquest formulari.Una vegada hagi enviat el formulari de registre al web i si no rep el correu d'accés a la seva adreça d'e-mail, comprovi que no s'hagi desviat a la seva carpeta de correu brossa o spam. En cas de no rebre el missatge passats uns minuts, si us plau contacti amb nosaltres.

Condicions de registre

Per l’activitat del lloc web, així com pel seu contingut i la finalitat que té, s’estableix que la navegació que s’hi pot dur a terme mitjançant la condició d’USUARI. 

Registre d’usuari: 

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat per obrar, per tal d’accedir al material pedagògic del web, pot registrar-se introduint la totalitat de les dades que se sol·licitin a l’apartat d’Accedir la primera vegada que seleccioni un curtmetratge.

Les persones usuàries, en complimentar les seves dades, declaren que totes aquelles facilitades són certes, actualitzades i corresponents a la seva persona. 

Una vegada completat el procediment, les persones usuàries disposaran d’una URL personal i intransferible per accedir a la part privada del web.

En qualsevol moment, l’USUARI podrà donar de baixa el compte creat. 

Un fet el registre, rebrà un correu electrònic a l’adreça de correu facilitada en el propi formulari, a través del qual podrà accedir a la informació del web. 

Les persones usuàries es comprometen a fer un ús diligent i a mantenir en secret l’enllaç d’accés rebut, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers, en permetre o no tenir la diligència necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ell.

En el supòsit que l’USUARI sàpiga o tingui la sospita de l’ús de la seva URL personal i intransferible per tercers, aquesta haurà de ser modificada de forma immediata o notificar-ho immediatament al proveïdor per tal de procedir a la seva modificació. 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en el fitxer Usuaris web, responsabilitat de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS amb NIF G-61459210 amb domicili al carrer Besalú, 44, entr. 2 , 08026 Barcelona.

En qualsevol cas, l’USUARI podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al carrer Besalú, 44, entr. 2 , 08026 Barcelona (BARCELONA), o enviant un correu electrònic a: mitjans@pangea.org.  

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.